10943773_996802960347432_8571725034020103229_n

Brug af trådløse, bærbare computere/iPads  i 1. – 9. årgang:
Hver elev skal medbringe en forældrefinansieret iPad ved start i 1. klasse. Læreren vil give besked om, når det er relevant at medbringe iPad til undervisningsbrug. Skolen sørger for alle relevante apps.
Fra 7. klasse skal eleven medbringe en forældrefinansieret bærbar pc/Macbook.
Det er forældrenes egen forsikring der dækker medbragt it udstyr i tilfælde af at det går i stykker. Vi anbefaler at forældrene har tegnet en forsikring der dækker elektronik.
Skolen sørger for tilgængeligt, velfungerende og tilstrækkeligt trådløst netværk med de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger og for nødvendigt tilbehør som printere, projektorer/smartboards, scannere etc.
Skolen sørger for evt. nødvendig opgradering af software.

IT-trinplan for Norddjurs Friskole

Ved udgangen af Indskolingen (0.-3. klasse) skal elever som minimum:

• Kende de basale funktioner i det anvendte styresystem.
• Logge ind på egen konto på skolens netværk.
• Kunne åbne et givent program.
• Kunne skrive en tekst og gemme den i den rette mappe og med et dækkende navn på     skolens netværk.
• Kunne betjene relevante sider på Internettet.
• Kende og anvende de mest brugte tastekombinationer i et tekstbehandlingsprogram. Cut/copy/paste/undo
• Kunne downloade billeder og tekster fra andre dokumenter eller hjemmesider, og kende de basale regler omkring brug af digitale medier.

Ved udgangen af Mellemtrinnet (3.-6. klasse) skal elever som minimum:

• Kende skolens netværket i grove træk.
• Kunne arbejde med skolens klassesæt.
• Kunne søge informationer målrettet på Internettet.
• Kunne sende og svare på en e-mail.
• Kunne vedhæfte en fil til en e-mail.
• Kende og bruge flere forskellige filformater.
• Kende og bruge flere forskellige medieformater.
• Kunne printe uden hjælp fra voksne.
• Have et basalt kendskab til digital fotografi og import af billeder. Også gerne fra mobiltelefoner.
• Kunne opstille en tekst med passende layout.
• Kunne anvende billeder i forbindelse med præsentationer.
• Kunne lave en multimediepræsentation.
• Kende de grundlæggende funktioner i et regneark.
• Kende og forstå lovgivningen om ophavsret i forbindelse med digitale medier og anvendelse af disse.

Ved udgangen af Overbygningen (7.-9. klasse) skal elever som minimum:

• Bruge cloud teknologi til at dele filer og data med andre, f.eks. Dropbox/Google Apps.
• Være i stand til at lave et tekstdokument med et genrespecifikt layout.
• Kunne importere og redigere dv-film på computerne.
• Kunne eksportere dv-film i forskellige passende formater.
• Kende de mere avancerede funktioner i et avanceret billedredigeringsprogram.
• Finde, vurdere og anvende flere forskellige informationskilder på Internettet.
• Kunne lave en simpel hjemmeside eller blog, uploade og vedligeholde denne.
• Kunne anvende/skrive mere krævende ligninger i regneark, herunder opstille grafer, kurver,diagrammer.
• Kunne navigere i relevante sider med deres UNI-C bruger.