Hvordan foregår undervisningen på NDF?

 

Læsning i Sølv

Undervisningen på skolen foregår som almindelig klasseundervisning, i de sammenhænge, hvor det er passende til fag, børnene og indholdet, der arbejdes med.

I perioder arbejdes der på tværs af de enkelte teams - f.eks. i faguger. I andre perioder arbejdes der på tværs af hele skolen - f.eks under store projekter som Letex, Fælleslejr og teater.

Derudover undervises der i små grupper, hvor det er hensigtsmæssigt.

I overbygningen arbejdes der i høj grad med projektundervisning hvor undervisningen veksler mellem auditorie - og laboratorieundervisning.

SONY DSC