Evaluering

DART

Skolen prioriterer evaluering af den enkelte elevs skoleforløb højt. Både evalueringen af undervisningen, samt evalueringen af hele skolens virke.

Den enkelte elevs arbejde bliver jævnligt evalueret. I evalueringen indgår både den faglige, den sociale og den personlige udvikling.
Mindst én gang om året inddrages forældrene i form af en personlig samtale eller i form af skriftlig tilbagemelding. Eleverne deltager i de årlige skolehjemsamtaler med forældrene. Fra og med 7. Klasse arbejdes der målrettet med forskellige evalueringsformer f.eks. skriftlige bedømmelser, selvevaluering samt karaktergivning fra slutningen af 8. klasse.

De tre lærerteams og hele lærergruppen evaluerer jævnligt større forløb og projekter.

Det drejer sig bl.a. om lejrskoler, projektundervisning, fællesemner, niveaudelte undervisningsforløb, teaterforløb, rejser og udflugter.
Evalueringerne sker på baggrund af input fra eleverne i de involverede klasser.

I skoleåret 2017/18 startes op på et større evalueringsprojekt hvor skolens samlede undervisning over en tre årig periode vil blive gennemgået og evalueret. Seneste fagevaluering af skolens samlede undervisningstilbud er gennemført i 2020-2021