Det forældrevalgte tilsyn

DART

Skolens forældre vælger - i overensstemmelse med Lov om Frie Grundskoler og Tilsynsbekendtgørelsen - en tilsynsførende for en 4 årig periode.

Den tilsynsførende skal overordnet - på forældrenes vegne - føre tilsyn med, at skolens undervisning står mål med kravene i Folkeskolen.

Den tilsynsførende skal endvidere føre tilsyn med, at skolen opdrager eleverne til demokrati og medborgerskab.

Den tilsynsførende skal være certificeret, hvilket dels kræver et professionelt kendskab til folkeskolen/grundskolen, dels kræver et gennemført certificeringskursus.

Skolens nuværende tilsynsførende hedder Anna Marie Hald.

Tilsyns rapporten for skoleåret 2023-24, 2022-23 og 2021-2022  kan læses her: