Formål og værdigrundlag

Ordjagt i sølv gruppe

Skolens formål

Norddjurs Friskole er en forældrestyret, fri grundskole. Den hviler på et demokratisk grundlag og er ikke tilknyttet religiøse eller politiske bevægelser.

Vi udvikler børns færdigheder inden for såvel musisk/kreative, sociale som boglige områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfrie og harmoniske mennesker.
Vi ønsker, at børn opnår et fagligt standpunkt, som mindst svarer til Folkeskolens Afgangsprøve.

Værdigrundlag

Norddjurs Friskole er mere end blot en skole; den udgør et værdifuldt fællesskab, præget af nøgleelementer som faglighed, musisk-kreativitet, familiekultur og ordentlighed. Som en skole, der værner om traditioner og samtidig udforsker nutiden med henblik på udvikling, skaber vi et unikt læringsmiljø.

Vi erkender, at mangfoldighed er nøglen til at forme børnene til aktive deltagere i forskellige fællesskaber. Gennem inddragelse og medbestemmelse skaber vi rammer, der vækker og giver plads til børns nysgerrighed. Den daglige interaktion er præget af smil, hilsner og spejlinger, hvor vi hver dag møder vores børn i øjenhøjde. I denne dialog får børn, forældre og personale rettigheder, indflydelse og ansvar, hvilket styrker samarbejdet og skaber en dybere forbindelse i skolefællesskabet.

Nærhed er en central del af vores tilgang, hvor vi ser på og lytter til hvert enkelt barn. Dette nærvær giver børnene en egen tro, selvtillid og et solidt fundament, og vi forpligter os til at anerkende og støtte hvert barns udvikling.

Troen på, at modige mennesker skabes, når børn og voksne tør vise sig selv, er et fundamentalt element i vores skolekultur. Vi stræber efter at skabe trygge rammer, hvor både børn og voksne kan være modige sammen. Gennem styrkelse af børns venskaber og skabelse af netværk på tværs af alder, fremmer vi en inkluderende og familiær atmosfære, der understøtter alle aspekter af skolelivet.

Øjeblikke af fordybelse, som når børnene maler bannere til fælleslejren eller lytter aktivt til højlæsning og forsvinder ind i historiens stemning og univers, illustrerer vores engagement i at motivere til læring og kreativ udfoldelse. Norddjurs Friskole er ikke blot en skole, men et levende fællesskab, der omfavner værdierne af faglighed, kreativitet, nærvær, mod og fordybelse.

Værdierne i praksis

Fællesskab: Vi oplever fællesskab ved de store morgensamlinger for hele skolen, hvor vi alle er sammen om at synge forskellige sange, hylde de børn der har fødselsdag og har fælles oplevelser med fremvisning fra de forskellige trin, fx tegninger fra indskolingen og band optræden fra OB.

Arbejdsdage skaber et dejligt fællesskab i forældregruppen, fordi vi bliver blandet på kryds og tværs af årgange/grupper.

Fundamentet for en høj faglighed er, at vi prioriterer trivslen så højt. Fagligheden står ikke alene, men med høj trivsel kan vi bestige bjerge. Fagligheden er også, at man ved, hvilken pensel man skal bruge til akvarel og bruge den stivbørstede pensel, hvis de ønsker et andet udtryk.

Musisk-kreativitet: Vi oplever det musisk-kreative udfolde sig på fælleslejren, hvor alle grupper laver et flag, et banner, et kampråb og en sang. Det fremvises hver dag til indmarch, så alle kan beundre hinandens kreativitet. Fælleslejren afsluttes med et sambaoptog, hvor både det musiske og kreative smelter sammen.

Familiekultur: Indretningen understøtter familiekulturen, ved at køkkenet og stue er tilgængelige for alle børn. Det er hjemligt. Vi er jordnære med hjemmesko, frem for fodtøj. Vi hilser og siger godmorgen til alle… også DAO-buddet.

Ordentlighed: “Her taler vi med hinanden” - Vi mener og insisterer på, at vi er ligeværdige med børnene selvom ikke er jævnbyrdige. Vi lytter til begge parter i konflikter og vil gerne lære dem, at de skal behandle hinanden med respekt.

Mangfoldighed: Mødet med forskellige voksne på skolen gør, at børnene har nogen at identificere sig med. En fangeleg, hvor børnene aftaler at man løber langsommere, hvis man løber efter en, der ikke kan løbe så hurtigt. Brydeleg i Fritteren, hvor store tager hensyn til de mindre børn.

En fangeleg, hvor børnene aftaler at man løber langsommere, hvis man løber efter en, der ikke kan løbe så hurtigt. Brydeleg i Fritteren, hvor store tager hensyn til de mindre børn.

Nysgerrighed: En fangeleg, hvor børnene aftaler at man løber langsommere, hvis man løber efter en, der ikke kan løbe så hurtigt. Brydeleg i Fritteren, hvor store tager hensyn til de mindre børn.

At skabe forundring gennem fx natur og teknologi og skabe magiske øjeblikke sammen med børnene ved at være undersøgende i naturen - at opleve en regnorm der bevæger sig på et stykke madpapir og opleve den har hår på kroppen.

Modighed: “Når man tør vise SIG” - stå på en scene, turde stå frem og tage ordet, når der er fælles samlinger, f.eks når tre piger fra 2. klasse stiller sig frem til morgensamling for hele skolen og fortæller om tegninger de har lavet til den sang vi skal synge.

Nærvær: Vi kender alle børnenes navne. Der gives mange kram i hverdagen.

Voksen sidder sammen med to børn og giver dem hele sin fulde opmærksomhed.

Fordybelse: Holger-værksted: Hvis man vil have et fedt produkt, skal man fordybe sig i processen og finde roen. Åbne rammer og samtaler om, hvad man skal lave i weekenden.