Formål og værdigrundlag

Ordjagt i sølv gruppe

Ordjagt i sølv gruppe

Værdigrundlag

Norddjurs Friskole er den grønne lilleskole i Grenaa.
Vi har en dialog, der giver børn, forældre og personale rettigheder, indflydelse og ansvar i det daglige samarbejde.
Vi værner om vores traditioner og udforsker samtiden med henblik på udvikling.
Vi har fysiske og psykiske rammer, der giver rum til leg og læring.
Vi anerkender glæden som det bedste grundlag for læring og udvikling.
Vi ser på og lytter til det enkelte barn.
Vi styrker børns venskaber og skaber netværk på tværs af alder.
Vi styrker børns selvværd i et miljø præget af åbenhed og respekt.
Vi styrker børns globale og samfundsmæssige indsigt.

Skolens formål

Norddjurs Friskole er en forældrestyret, fri grundskole. Den hviler på et demokratisk grundlag og er ikke tilknyttet religiøse eller politiske bevægelser.
Vi udvikler børns færdigheder inden for såvel musisk/kreative, sociale som boglige områder, så børnene kan udvikle sig til skabende, fordomsfrie og harmoniske mennesker.
Vi ønsker, at børn opnår et fagligt standpunkt, som mindst svarer til Folkeskolens Afgangsprøve.