Generalforsamling

Rls stor

På den årlige ordinære generalforsamling vælges bestyrelsens medlemmer og suppleanter.

Alle forældre og medarbejdere har ret til at møde op på generalforsamlingen og til at indsende skriftlige forslag til generalforsamlingen indenfor de gældende frister.

På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen beretning ved formanden og bestyrelsens kasserer fremlægger årsregnskab og budget. Herudover aflægger skolens forældrevalgte tilsynsførende sin beretning.

Vi har tradition for at at alle familier møder op til den årlige generalforsamling. Mens de voksne holder møde er der cirkuslegeplads for alle børnene. Når generalforsamlingen slutter er der - som altid -  pølser og sodavand ved pølsevognen i gården.

Referat fra skolens ordinære generalforsamling d. 13. april 2023  kan du finde her:

https://norddjurs-friskole.dk/wp-content/uploads/2023/06/Referat-underskrevet-fra-generalforsamling-2023.pdf