Procedurer ved ansættelser

Ansættelsesudvalg:

Ansættelsesudvalget består af:

2 repræsentanter fra personalet

2 repræsentanter fra bestyrelsen (vælges fra gang til gang)

Skolelederen og viceskolelederen

1 forælder valgt fra dialogudvalget.

De mødes en gang for at læse ansøgninger og udvælge til samtale og dernæst for at afholde samtalerne. Ansættelsesudvalget vurderer ansøgerne og peger på den/de rette kandidater.

 

Procedure ved ansættelse:

Løst ansat, tidsbegrænset personale ansættes af skolens leder.

Teknisk/administrativt personale ansættes af skolens leder og bestyrelsen.

Skolelederen ansættes af et udvalg bestående af 2 repræsentanter fra personalet og 2 repræsentanter fra bestyrelsen. Bestyrelsen planlægger ansættelsesforløbet, definerer profilen og beslutter, hvem der ansættes.

De øvrige ledige stillinger skal opslås ved annonce på relevante rekrutteringsplatforme, hvorefter ansættelsesudvalget træder i funktion.

Dog kan bestyrelsen i særlige tilfælde fravige dette og i stedet bede udvalget vurdere en given ansøger.

I forbindelse med ansættelse af skoleleder har bestyrelsen mulighed for at vælge, at skolens afgående leder ikke deltager i ansættelsesproceduren.