Tidlig skolestart

Velkommen i tidlig skolestart 2021
Første skoledag er tirsdag d. 6. april. 2021
Vi starter kl. 8:15 og slutter ca. af kl 11.00
Første skole dag er ikke en helt almindelig dag. Det er en stor dag for både børn og voksne. Første skoledag handler om at komme godt i skole, og om at fejre dagen sammen.

Mentor ordning.
Mentor ordningen er en ordning for de voksne i den nye klasse. Det er ikke kun børnene der starter på noget nyt, det er i høj grad også jer som forældre.
Som nye forældre på Norddjurs Friskole er der mange ting I skal finde ud af - og finde rundt i. Vi vil gerne hjælpe jer forældre med også at få en rigtig god skolestart. Vi har derfor lavet en mentorordning,  hvor helt nye forældre bliver tilknyttet nogle af de mere erfarne forældre på skolen. De vil så hjælpe jer med at komme godt i gang med både jeres og jeres børns fremtidige gang på skolen.
Selv om I får en mentor - så står vi alle naturligvis altid klar til at svare på spørgsmål, vise til rette og i det hele taget byde jer som familie velkommen hos os.

Store venner.
Det er en grundlæggende værdi på Norddjurs Friskole at bygge stærke fællesskaber mellem børnene. De nye små elever får en storeven fra en skolens ældre klasser. De store venner har ansvaret for deres små venner, og skal blandt andet hjælpe dem med at finde rundt på skolen, lege sammen i pauserne og rydder fx. op sammen på vores månedlige oprydningsdag
Der bliver lavet projekter med de store venner gennem børnenes skolegang og de store venner hjælper også, når vi f.eks. alle er samlet i salen eller er på den årlige Fællesslejr.

Kommunikation.
Vores interne kommunikationssystem hedder Viggo og det er på Viggo at al skriftlig kommunikation mellem skole og hjem foregår. Vi forventer at I logger på Viggo dagligt.

Tal med hinanden
For at gøre klassen til at godt og trygt sted at være skal vi have en god, åben og jævnlig kommunikation med hinanden. Jeres barn er startet i skole - og det er I som forældre også.
Der kan opstå problemer børnene imellem og det vil der selvfølgelig blive taget hånd om i skoledelen.  Det kan dog nogle gange blive nødvendigt at I som forældre også deltager i løsningen. I kan altid komme til en på skolen eller til den klasse ansvarlige, men oftest er det mest effektivt hvis I som forældre selv snakker sammen om evt. problematikker jeres børn imellem.

Toilet vaner.
Hvis jeres børn ikke selv kan gå på toilettet, er det vigtigt at I får  trænet det op til skolestart. Vi er ikke nok mennesker til at vi kan være der og hjælpe med toiletbesøget, så hvis jeres barn endnu ikke er selvhjulpen så skal der øves, øves, øves og øves lidt mere. Hvis et barn har specielle udfordringer, taler vi naturligvis om det og støtter op.

De små ting.
Ekstra tøj kan man nærmest ikke få for meget af. Skolens store ude-arealer indbyder til en masse leg i det fri, uanset vejrforhold. Dette betyder til tider en masse vådt og snavset tøj. Derfor er det vigtigt at der er skiftetøj i deres kasser, som er placeret i garderoben i kælderen. Ligeledes er det vigtigt at I som forældre, tjekker om der er noget vådt tøj som skal med hjem. Det er også en rigtig god ide at skrive navn i jeres børns tøj. Det sparer os alle for en masse ekstra arbejde - og jer for udgifterne til en masse nyt tøj.
Udover tøj er det en god ide at give jeres børn et par ekstra sko med - det er nemlig rigtig træls at komme ud og lege hvis støvlerne er våde.

Glemmetøj.
Alt glemt tøj bliver lagt i de to blå rullekasser under bænken, som er ved trappen op til kontoret.
Det er altid et godt sted at se efter den trøje eller de bukser, der ikke lige kom med hjem i går.
Er der skrevet navn i tøjet hjælper vi jeres børn med at lægge det på plads.
Alt glemmetøjet bliver desuden afleveret til genbrug den sidste fredag hver måned.

De to madpakker.
I løbet af skoledagen er der to pauser, en formiddagspause og en frokostpause.
Børnene skal have to madpakker med - en til hver pause.
Den første pause er den korte pause og børnene skal derfor helst ikke havde noget med der tager lang tid at spise, til denne madpakke kan man evt. lave en lille håndmad og et stykke frugt.
Den næste pause er en lang pause hvorefter børnene kommer i Fritteren. Til denne pause er en lidt større madpakke en god ide, det er dog stadig en fordel at give børnene noget med som de kan tage med udenfor i hånden.

Det usynlige hegn.
Vi er så heldige at have nogle helt fantastiske ude-arealer, men vi har ikke noget hegn. Vi har istedet et usynligt hegn.
Børnene vil af flere omgange blive vist hvor der usynlige hegn er og  det er vigtigt at I som forældre også taler med jeres barn om, at man under ingen omstændigheder forlader skolens område, eller går uden for det usynlige hegn!
Vi har mange års gode erfaringer med at børnene tager den ubrydelige regel om at blive inde på skolens område meget alvorligt. De kan være mange steder og lege mange steder - men de overholder vores regler omkring der usynlige hegn.

Skoletasken.
Skoletasken er for mange en vigtig del af det at gå i skole, det er dog helt op til jer som forældre om I synes de skal havde en til tidlig skolestart. Vi giver dem ingen bøger at putte i tasken de første 3 måneder - så tasken kan undværes. De fleste børn vil dog nok insistere på at til skolestart skal man bruge en rigtig flot skoletaske.

Gå hjem sedlen.
Det er vigtigt at I hver morgen skriver på gå hjem sedlen som hænger på den hvide opslagstavle i indgangen. Det er ligeledes vigtigt at I husker at krydse jeres børn af sedlen igen når I henter dem.
Den seddel er den eneste mulighed Fritteren har for at få et overblik over hvor mange børn der er. Det skaber også unødig bekymring for personalet, at skulle lede efter et barn som allerede er blevet hentet.
Gå hjem sedlen er også af stor betydning for jeres børn - de kan nemlig se hvornår de bliver hentet idag.

Aflevering.
Hvis børnene har behov for at vinke farvel til mor eller far og ønsker at vinke med sin egen lærer, så skal dette senest være kl. 8.00 da læreren skal ind i klassen senest 8.05

Afhentning.
Når der skal hentes børn er det vigtig at komme i god tid, det tager tid for børnene at blive færdige og få ryddet op efter sig. Oprydning er en vigtig del af at gå i Fritter og vi forventer at I som forældre støtter op om dette.
Derudover kan det godt tage lidt tid at finde sine børn på vores store areal. De voksne i Fritteren har altid en ret god fornemmelse for hvor jeres børn er, men det er børn og de er sjældent det samme sted ret længe ad gangen. Børnene har store muligheder for at udfolde den frie leg udenfor med alle deres venner - og ofte har de lige brug for at få 'leget af' inden de er klar til at komme med hjem. Så kom i god tid, tag endelig en kop kaffe og en snak med skolens voksne og andre forældre og undgå unødig stress.

Comments are closed.