Procedure ved konflikter

Konflikter skal løses.

Kritik af en lærers undervisning skal ske direkte til den pågældende lærer. Lykkes det ikke at løse konflikten, inddrages skolens leder.

Andre konflikter løses ved at inddrage skolens leder og bestyrelsen.

Hvis en konflikt mellem en elev og en lærer fører til, at eleven sendes hjem, skal forældrene altid kontaktes, og der skal aftales et møde mellem eleven, forældrene og læreren.