Skoledagen – vores ringetider

Ur

Her kan du se skemaet for hvordan vores skoledag ser ud og hvornår det ringer til time: 

skema med ringetider