Kontakt til eksterne samarbejdspartnere

 De sødeste mellemstrinsbørn

Sundhedsplejersken hedder Louise Wille.

Louise er at træffe på skolen om onsdagen i tidsrummet 8.30 - 10.00.

Der kan i løbet af året være enkelte mandage/onsdage hvor Louise pga. andre aktiviteter i sundhedsplejen ikke er på skolen.

Louise kan kontaktes på tlf. nr. 29634843 mandage til torsdage ml. 8 og 14 og på mail:

low@norddjurs.dk

UU-vejlederen fra UU Norddjurs hedder Gitte Banner Jespersen.

Gitte kan træffes på følgende numre:

T: 89592967

M: 29650549

Eller på mail: gibj@norddjurs.dk

Psykolog – Skolen er tilknyttet Norddjurs kommunes PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) Den psykolog der er tilknyttet NDF hedder Merete Strandby Nielsen

Tandlæge – vores elever er tilknyttet den kommunale skoletandpleje. Al kontakt til tandlæge foregår direkte mellem det enkelte hjem og tandklinikken.