Forventninger til forældresamarbejdet

10552524_890386987655697_3145525123565950968_n

På Norddjurs Friskole skaber vi skole sammen med forældrene.
Det sker i gensidig respekt for de forskellige roller, ansatte, forældre og elever har i skolens hverdag og kultur.

Vi har forventninger til forældrene på tre niveauer:

Vi forventer at I som familie bakker jeres børns skolegang op på almindelig vis:
 • At de kommer friske og udhvilede til tiden.
 • At de er forberedte til skoledagen (har lavet lektier, har penalhus, bøger og evt. computer i tasken)
 • At de har fået morgenmad og har madpakker med.
 • At de har det rigtige tøj med/på, så de kan undervises ude såvel som inde.
 • At der er samarbejde om evt. hjemlige problemer og udfordringer osv.
 • At skolen har de nødvendige kontaktoplysninger – telefonnumre, adresser, forældremyndighed - som I selv skal vedligeholde løbende på intranettet Viggo (fra 1. august 2016) og informere skolens kontor om.
 • Har lært at behandle andre ordentligt (herunder at tale ordentligt til og om andre), og har lært behandle skolens og andres ejendom ordentligt.
Vi forventer at I som forældre i de enkelte klasser støtter lærerne på almindelig vis:
 • At I kommer til forældremøder og arrangementer.
 • At I er aktive og spørgende på møderne
 • At I kan og vil samarbejde med de andre forældre
 • At I aktivt og positivt bidrager til god trivsel og åbne relationer i barnets klasse.
 • At I bidrager til den gode tone og omgangsform – også på alle digitale platforme.
 • At I fremfører evt. kritik og bekymringer konstruktivt og så direkte som muligt.
 • At I planlægger barnets ferier i skoleferierne.
 • At I taler konstruktivt og positivt – både ude og hjemme - om eleverne, de øvrige forældre og personalet.
 • At I holder jer orienteret om jeres barns skolegang i den løbende information fra skolen i Månedsbreve, på Viggo og på skolens hjemmeside.
 • At I respekterer den enkelte ansattes rammer for samarbejde, fx hvornår og hvordan læreren helst tager imod henvendelser.
 • At I samarbejder respektfuldt med skolens ansatte og henvender jer til dem, når der opstår problemer eller tvivlsspørgsmål.
Vi forventer at I som medlemmer af fællesskabet på Norddjurs Friskole bakker hele skolen op gennem:
 • At I bidrager positivt til dialogen om skolens udvikling på generalforsamlinger, forældremøder, og større skolemøder.
 • At I har sat jer grundigt ind i de forskellige artikler på skolens hjemmeside om værdier, struktur, indhold mm.
 • At I bakker op om værdigrundlaget og deltager aktivt i udviklingen af skolens tilbud.
 • At I er indstillede på at tage et fælles medansvar for alle skolens elever – dvs. arbejder sammen med hinanden og skolens personale på at give alle skolens børn en god, tryg og udviklende skolegang. Det enkelte barn skal opleve at forældrene og skolens personale arbejder sammen om dets trivsel, både socialt og fagligt.
 • At I deltager i skolens vedtagne forældrearbejdsopgaver:
  • Deltager i weekendrengøring (5-6 gange om året af 2 timers varighed)
  • Sommervedligehold
  • Deltager i mindst 1 udendørs-vedligeholdelsesdag årligt
  • I løbet af dit barns skoleforløb har lyst til at deltage i udvalg, f.eks.:
  o Udendørsudvalg
  o Dialogudvalg
  o Rengøringsansvarlig
  o Bestyrelse