Forældrerengøring

for#U00e6ldrereng#U00f8ring

 

En af vores grundlæggende værdier er at vi løser opgaverne i fællesskab. Derfor gør vi rent sammen.

Alle eleverne laver tjanser inden skoledagens afslutning og er dermed selv ansvarlige for at klassen er ren og pæn - og klar til morgendagens undervisning.

Alle forældrene er inddelt på rengøringshold. Hvert rengøringshold gør rent 5-6 gange i løbet af et skoleår. Man gør rent sammen med sit barn og de andre forældre på holdet - og man har ansvar for et klart defineret område. Ofte spiser holdet sammen når rengøringen er overstået.

Planen over hvilke rengøringshold, der skal gøre rent hvornår,  kan du finde på Viggo