Deltagelse på rejser og lejrskolerne

 

HPIM8122

Forældrene deltager som praktiske medhjælpere på gruppelejre fra børnehaveklassen til og med 6. klasse. Forældrene deltager også som praktisk hjælp under Fælleslejren i august.
På overbygningens rejser deltager forældrene som regel ikke.
Det er de enkelte teams/gruppelærere, der i god tid udvælger de forældre, der skal med.
Som frivillig medhjælp er man underlagt de samme krav om loyalitet, tavshedspligt og opførsel som de ansatte. Det kan blive nødvendigt fremover at indhente børneattester på de enkelte forældre. De enkelte teams organiserer møder inden og efter rejserne med de pågældende forældre, så forventningerne kan afstemmes.

HPIM8161