The Fritter – hvad, hvem og hvordan ?

 

Fritteren er skolens pasningsordning.

4 klasser som består af 0, 1, 2 og 3 klasse (80 børn). Tre måneder om året har vi desuden 20 børn i tidlig skolestart.

Vi er fire fastansatte pædagoger/pædagogmedhjælpere om eftermiddagen.
Indimellem har vi også en praktikant, eller en i arbejdsprøvning.

Lige nu er vi Camilla, Anne, Emil, Rikke og Holger.

Fritterens åbningstider.
Fritteren er åben hver morgen fra kl. 6.45 til kl. 8.15 og om eftermiddagen fra kl. 12.30 til kl. 17.00
Fredage lukker vi kl. 16.00.

Der er altid kaffe/te på kanden og tid til en sludder.

I uger hvor der ikke er skolegang, åbner fritteren kl. 6.45 og lukker kl. 17.00 (fredage kl. 16.00)

Vinterferie og efterårsferie er der åben mandag, tirsdag, onsdag fra 6.45 til kl. 17.00 (lukket torsdag og fredag)

Fritteren har åben i den første og sidste uge af sommerferien (uge 26 og uge 31) og lukket i ugerne 27-30

Børnene holder fri i fritteren.
Når man går i fritter, har man fri fra skole og kan selv bestemme hvad man vil lave og lege.
Fritteren er stedet, hvor man kan være sammen med sine kammerater og skabe nye venskaber på tværs af klasserne.
Vi støtter børnene i deres egne ideer og initiativer og hjælper dem til at få en hyggelig fritterdag.

Udendørs.
Udendørs er der masse af plads til at være (næsten) uden opsyn.
De store udendørs legearealer bliver flittigt brugt, og det kan indimellem godt tage tid, når man skal hente sit barn om eftermiddagen.
Vi bestræber os altid på at være mindst en voksen udenfor til at holde opsyn med børnene.

Fritter mad.
Hver eftermiddag mellem kl. 13 og 14 får børnene frittermad - frugt, bolle, grønt eller anden form for forfriskning. Det er kun en lille snack, derfor er det vigtigt med mad nok i madpakken til hele dagen.
Vi bestræber os på at være så økologiske som muligt.

Fritteren hjælper.
Fritteren hjælper med at styrke børnene frie leg, styrke deres venskaber, sociale relationer, forskelligheder og respekten for hinanden.

Fritteren tager konflikter, uvenskaber, dårlig trivsel, mobning mm meget seriøst.
Vi bruger meget tid på konfliktløsning mellem de involverede børn, lærer dem at se sig selv i konflikten og med tiden selv at kunne løse konflikter på en positiv måde.

Bus-børn.
Børn som skal med bus hjem, kan blive fulgt til bussen af en voksen

Hyggebyen
I hyggebyen laver vi bål, spiser bålmad, hygger med popcorn, snobrød osv. Vi snitter også med knive og hugger med økser og nyder udendørslivet

I Fritteren sker der mange ting
Vi julehygger og laver julefrokost.
Discofest med forældrehjælp.
Cykelture med forældrehjælp.
SFO-cup med forældrehjælp.
Markedsgøglerdag.
Gamerdag.
Rulleskøjtedag.
Wellnessdag.
Fodbold, rundbold og andre boldspil.
Maler og tegner.
Ude-fritter.
Vandkrigsdage.
Gåture
og mange andre sjove ting

Fritteren forventer:
At I støtter op og hjælper med at lære børnene om reglerne i Fritteren.
At børnene selv kan klare toiletbesøg.
At der ryddes op, inden barnet tager hjem.
At I læser fredagsbrevet, hvor vi skriver om, hvad vi laver i Fritteren, tilmeldinger til ferier og lignende.
At jeres barn er glad for at gå Fritter. Er det ikke tilfældet, skal vi sammen gøre en ekstra indsats.
At man så vidt muligt laver legeaftaler hjemmefra.
At I udfylder "gå-hjemsedlerne".
At der altid er skiftetøj i børnenes garderobekasse.
At I hjælper med pasning af Fritteren, når Fritterpersonalet er på pædagogiske dage mm.
At der er åben og positiv dialog omkring jeres børn.
At man taler direkte med den voksne, man mener kommunikationen skal rettes til. Jo hurtigere en sag når det rette øre, jo hurtigere når den til rette handling.
At I skriver en mail via Viggo, hvis der er tale om "længerevarende" forhold som allergier, vanskeligheder i hjemmet, sygdomme o.l.

Comments are closed.