Antimobbestrategi og trivsel på NDF

Trivsel på NDF

Trivsel på NDF

Vi har en meget lille grad af oplevet mobning på skolen, fordi vi lærer børnene - i samarbejde med forældrene -  at forebygge mobning:

Vi lærer dem forskellen på venlige drillerier og alvorlig mobning. Vi lærer dem, at de har pligt til at fortælle en voksen, hvis de ser noget, som gør nogen kede af det. Jo ældre børnene bliver, jo bedre bliver de også selv til at indgå som afhjælpere af problemerne og til at være med til at opløse konflikterne.

På Norddjurs Friskole arbejder vi målrettet med at optimere trivsel og forebygge mobning.

Antimobbestrategi på Norddjurs Friskole

 

Vi prioriterer trivsel højt. Det betyder at:

 • Skolen er et trygt socialt miljø, hvor alle skal bevare glæden for at komme
 • Ethvert barn skal vide, at det altid trygt kan henvende sig til en voksen på Norddjurs Friskole og blive taget alvorligt og blive hjulpet
 • Hver klasse udarbejder selv sine trivselsregler og arbejder målrettet med klassemiljøet
 • Evnen til at give og modtage omsorg skal til stadighed udvikles
 • Vi skal skabe rum for glæde, lyst, kreativitet og nysgerrighed
 • Skole og hjem skal samarbejde om det fælles ansvar for det enkelte barn og for skolen som helhed

 

Vi accepterer ikke mobning.

Mobning er alles ansvar - ingen er uskyldig tilskuer!

 

Definition på mobning: "Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig." (Børns Vilkår)

 

Vi sikrer trivsel og forebygger mobning med:

 • Årlig evaluering af trivselspolitik
 • Fokus på stemninger og trivsel i klassen og på skolen som helhed
 • Høj prioritering af omsorg for alle
 • Trivsel er fast punkt på teammøderne
 • Hurtig indgriben og hjælp, når der opstår konflikter
 • Åbenhed om konflikter og den indsats der skal ydes

 

Hvis der mobbes:

 • Barnet kontakter sin gruppelærer eller enhver voksen på skolen
 • Forældrene kontakter gruppelæreren eller lederen på skolen
 • Den ansatte kontakter lederen

 

Sådan handler vi, hvis der mobbes:

 • Grundig afdækning af episoden
 • Samtaler i grupper og/eller alene med de involverede
 • Forældrene kontaktes og involveres
 • Åbenhed (gerne skriftligt) om situationen, så ingen laver opdigtede udgaver af hændelsen
 • Konfliktløsning og handlingsplan aftales
 • Dato for evalueringsmøde aftales
 • Lederen følger sagen tæt og vurderer/rådgiver ved fortsatte tiltag
 • Evt. supervision af medarbejderne ved skolepsykologen

 

Mobning er et fælles ansvar. Her er nogle gode råd til forældrene:

 • Tal aldrig dårligt om dit barns klassekammerater eller deres forældre
 • Støt dit barn i at dyrke mange forskellige bekendtskaber på kryds og tværs i gruppen og på skolen som helhed
 • Gør dit til, at der kommer fokus på de ”usynlige” børn i gruppen (børn der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.)
 • Opfordr dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke forsvarer sig selv
 • Gør dit til, at barnet så vidt muligt deltager i alles fødselsdage
 • Fortæl dit barn at fødselsdagsfester er forskellige, og at det er en del af spændingen
 • Husk den sociale fødselsdagspolitik, når I inviterer: Alle i gruppen, ingen eller alle drenge eller alle piger i gruppen.
 • Prioriter samværet med andre forældre i gruppen og på skolen