Miljøråd

Hvad er MILJØrådets opgave i 2022/23

Miljørådet på Norddjurs Friskole har en historisk vigtig opgave i disse år. Vi skal gå fra at være grøn-agtige og synes, at små bække er nok til at samle en å, til at være bevidst grønne med tanke på, at der skal mange små bække til, før at vi har vand nok under vores paddleboards til en rigtig sejltur.

Miljø er på verdensplan en langt større opgave end nogensinde før. Og så uendelig vigtig, at det næsten er skræmmende. Men for at gå fra skræmmekampagne og magtesløshed til det, vi rent faktisk kan gøre, vil miljørådet sætte fokus på, hvad børn kan i børnehøjde med et miljø, hvor initiativerne på langt sigt rækker op i både voksenhøjde og udover det helt lokale.

Vi skal se på

hvilke initiativer kan på kort og langt sigt gøre vores skole grønnere?
Hvilke initiativer kan vi iværksætte, der involverer flere end bare os selv?
Hvilke initiativer kan danne og uddanne os i forhold til fremtiden udenfor og efter skolen?
Hvordan forholder vi os konkret til større arrangementer (fælleslejr, sommerfest o.l.)

Vi er optaget af

At få vores regnvandsopsamler til at give vand til alle toiletskyl i mellemtrinsbygningen.
At være økologiske i den mad, der indkøbes på skolen.
At nedsætte mængden af kød, der købes på skolen.
At reducere vores energiforbrug.
At få flere familier til at vælge cykel og gåben fremfor bil til skole.
At biler der holder i tomgang på skolens grund reduceres væsentligt.
At vi ikke bare passer på naturen på vores skole, men også samler affald, når vi er på tur.

Miljørådet er sammensat af

Elever fra alle klassetrin udover børnehaveklassen.
En lærer til at koordinere og hjælpe med initiativer og egentlige projekter.
Vi mødes ca. 15 lektioner i løbet af skoleåret og arbejder derudover i egen tid med forskellige projekter.

På miljørådets vegne

Sasja Nyholm Rasmussen, lærer.