Elevråd

Hvad er ELEVrådets opgave i 2022/23

Elevrådet på Norddjurs Friskole har alle dage været en væsentlig del af skolens værdier. Vores elevers medbestemmelse er en del af Lilleskole-dna´et, og grundlæggende handler det om, at vi ikke bare uddanner, men også danner, eleverne. Til livet på skolen, livet udenfor skolen, men også til livet efter skolen.

Ægte demokratisk dannelse på en lilleskole handler om at give eleverne en fornemmelse af, hvordan man argumenterer for de værdier, man føler er vigtige for fællesskabet, hvordan man får styrket fællesskabet gennem værdiarbejde, og hvordan man ved “at ville” kan rykke rigtig mange pæle.

Vi skal se på

  • Hvilke værdier skal vi styrke på friskolen?
  • Hvilke værdier skal vi styrke med særlig fokus på ungdomsliv og uddannelse?
  • Hvordan vil vi argumentere for vores værdier i en verden, hvor det går så stærkt, at der ikke altid er tid til at lytte?

Vi er optaget af

  • At både store og små elever skal kunne få taletid og have et talerør gennem elevrådet.
  • At vi hjælper hinanden med at styrke argumentationen for de gode værdier.
  • At vi kvalificerer vores allermest betydningsfulde tanker og hæver dem op på et højere plan (skolebestyrelse, kommunalbestyrelse etc).

Elevrådet er sammensat af

  • Elever fra alle klassetrin udover børnehaveklassen.
  • En lærer til at koordinere og hjælpe med initiativer og egentlige projekter.
  • Vi mødes ca 20 lektioner i løbet af skoleåret og arbejder derudover i egen tid med forskellige projekter.

På elevrådets vegne

Sasja Nyholm Rasmussen, lærer.