Undervisningsmiljø

 

Pigerne læser

 

 

 

Vi har i skoleåret 2018-19  gennemført en stor skoleundersøgelse vedrørende elevernes undervisningsmiljø.

Undersøgelsen er foretaget ved hjælp af Undervisningsministeriets trivselsværktøj Nationaltrivsel.dk

Undersøgelsen er foretaget i skolens 0.-9. klasser (i alt 214 elever)

Du kan finde seneste undervisningsmiljørapport her:

0.-3. kl. Trivsels og undervisningsmiljøundersøgelse 2018-19

4.-9. kl. Trivsels  og undervisningsmiljøundersøgelse 2018-19 

Der vil blive gennemført en ny undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø senest i skoleåret 2021-22