De store – Overbygningen

Overbygningen

Overbygningen på Norddjurs Friskole er et sted hvor vi arbejder projektorienteret med temaer og dilemmaer som er vedkommende for eleverne. Vi kører projektforløb med forskellige arbejdsmetoder og indhold, som fagligt spænder vidt.
Vi ønsker at lære vore elever, at finde den nødvendige viden og evnen til at bruge denne viden til at skabe et godt liv for sig selv og for andre.

Endvidere:
• Følger vi skolens øvrige arrangementer; Fælleslejr, Letex, teater mm
• Har vi ingen læseferie, da vi ud over alm. undervisning også gerne vil så meget andet med vore elever...
• Udlandsrejser hvert år
• Har vi årligt tilbagevendende traditioner; volleystævne - også med lærerne, fodboldturnering, julefrokost og et forrygende OB-bal, der arrangeres af elever og forældre.

På Norddjurs Friskole, skal eleverne lave tjanser hver dag. Der ligger en vigtig læring i, at rydde op efter sig selv. Vi vil gerne, at eleverne udviser ansvarlighed overfor de omgivelser og de mennesker der er omkring dem. Endvidere har man i overbygningen tjanser i "Fritteren" 4 til 5 uger om året. Dette indebærer at man leger med de små i indskolingen, og at man "går til hånde" med lette opgaver.

Til diverse lokale musikfestivaller er Norddjurs Friskole repræsenteret igennem overbygningens musik- og sammenspilshold.

Comments are closed.