De små –
Indskolingen

Dit barn går i indskolingen
...og det er vi voksne glade for. For i indskolingen sætter vi stor pris på de elever, vi har,
deres forskelle, deres eksperimenteren med liv og leg, deres begejstring, deres kampe og
deres venskaber. Det spirende liv skal vi varetage med respekt, anerkendelse og styring,
så de ved, hvilke veje, vi gerne vil vise dem.

Læs mere om tidlig skolestart

Store forskelle
Børn i indskolingen er mellem 5 og 10 år. Det giver helt naturligt en kæmpe forskel mellem
de yngste og de ældste. I friskolens forholdsvis lille univers bliver forskellene en styrke, når
vi viser børnene, at forskellene til trods er der plads til os alle, og at det er forskellene, der
giver os mangfoldighed i fællesskabet.
Leg og læring
Børn leger og lærer bedst, når de gør begge dele. Derfor forsøger vi i indskolingen at være
aktive i vores læreprocesser med hænder, krop og tanker. Men vi lærer også børnene den
stille fordybelse. Vi vil, at alle børn i løbet af indskolingen blive fortrolige med læsning og
regning på et sådan niveau, at de føler sig rustet til livet på mellemtrinet. Og vi holder dem
i hånden, hvis de har brug for det.
Kriser og venskaber
Som lille er venskaber noget af det, der fylder allermest, og derfor bruger vi i indskolingen
meget tid på at lære børnene, hvad det vil sige at være gode venner. Hvordan er vi gode
ved hinanden? Hvordan leger vi gode lege? Hvordan får vi nye venner? Og hvad gør vi,
når det ikke lykkes? Vores mål er, at ingen børn skal have ondt i maven, hvis nogen er
trælse ved dem. Det skal være trygt at gå i indskolingen.
Forældrene
Det er ikke kun børnene, der går i indskolingen på Friskolen. Det gør forældrene også.
Børnenes trivsel, glæde og kampe er også forældrenes trivsel, glæde og kampe. Vi
arbejder bedst, når vi har en god kommunikation med hjemme. Vi skal lære jeres børn at
kende. I skal lære skolen at kende. Sammen har vi et fælles projekt: det bedste
fundament for jeres barns videre liv.
Samarbejde med Fritteren
En stor del af børnenes liv er fritteren, og for at skabe den bedste overgang mellem
skoledelen og Fritter har hver gruppelærer i indskolingen en primærkontakt i fritteren,
hvorimellem der kommunikeres omkring børnene, for eksempel omkring legeaftaler, øvdage og særlige forhold.
Særlige uger
Alle børn på Friskolen har hvert år særligt tilrettelagte uger, og de fleste børn elsker det.
Men for nogle af skolens yngste børn, kan uger med en anden struktur være en
udfordring. Det ved vi godt. Og derfor hjælper vi børnene til at navigere, når den
almindelige struktur er skiftet ud med en, de ikke har mødt før.

Comments are closed.