Bestyrelsens medlemmer og mødekalender

Norddjurs Friskoles fugl

Bestyrelsen består i bestyrelsesåret 2024/2025 af følgende medlemmer:

Nickolai Damgaard, formand, medlem af økonomiudvalget
Henning Meisler, næstformand, medlem af økonomiudvalget
Rasmus Smidt Christensen, kasserer, medlem af økonomiudvalget
Morten Torp, medlem af dialogudvalget
Jesper Lund, medlem af udendørsudvalget
Anja Munch Hansen, medlem af fest og SoMe udvalget
Cecilie Hammerum, medlem af sponsorudvalget

Bestyrelsens mødekalender for 2024/2025:

Onsdag den 4/9 2024        18.00-21.30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)

Tirsdag den 29/10 2024     17.30–20.30     Bestyrelsesmøde

Lørdag den 23/11 2024     10:00-16:00      Bestyrelseslørdag

Onsdag den 4/12 2024      18:00-21:30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)

Tirsdag den 4/2 2025         18.00-21.30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)

Onsdag den 19/3 2025       17:00-21:30     Bestyrelsesmøde. Revisor deltager og gennemgår regnskabet.                                                                        Forberedelsesmøde til generalforsamlingen.

Torsdag den 3/4 2025         17.00–21.00     Generalforsamling

Tirsdag den 29/4 2025        17.30-20.30     Bestyrelsesmøde og konstituering

Tirsdag den 10/6 2025        18:00-21.30     Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)