Bestyrelsens medlemmer og mødekalender

Norddjurs Friskoles fugl

Bestyrelsen består i bestyrelsesåret 2023/2024 af følgende medlemmer:

Nickolai Damgaard, formand, medlem af økonomiudvalget
Henning Meisler, næstformand, medlem af økonomiudvalget
Rasmus Smidt Christensen, kasserer, medlem af økonomiudvalget
Morten Torp, medlem af dialogudvalget
Jesper Lund, medlem af udendørsudvalget
Anja Munch Hansen, medlem af fest og SoMe udvalget
Cecilie Hammerum, medlem af sponsorudvalget

Bestyrelsens mødekalender for 2023/2024:

Tirsdag d. 29/8 2023           18.00-21.30     Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)

Onsdag den 11/10 2023     17.00–20.30     Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 4/11 2023            09:00-16:00     Bestyrelseslørdag

Torsdag d. 30/11 2022        18:00-21:30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)

Mandag d. 29/1 2024         18.00-21.30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)

Onsdag den 28/2 2024        17:00-21:00     Personale/bestyrelsesaften

Mandag den 14/3 2024      17:00-21:30      Bestyrelsesmøde. Revisor deltager og gennemgår regnskabet.                                                                       Forberedelsesmøde til generalforsamlingen.

Torsdag d. 11/4 2024          17.00–21.00      Generalforsamling

Onsdag d. 1/5 2024            17.00-20.30       Bestyrelsesmøde og konstituering

Tors d. 13/6 2024                18:00-21.30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)