Lejrskoler og rejser

HPIM8130

Alle klasser på skolen rejser 2 gange om året.

En gang på Fælleslejr – som regel på skolens område i 3-4 dage.
Og en gang på gruppelejr.
I foråret rejser 0. – 6. klasse – primært i Danmark. Indskolingens
grupperejser handler i høj grad om sociale målsætninger
iblandet forskellig flerfaglighed.
I efteråret rejser overbygningen – udelukkende til udlandet.
Overbygningens grupperejser handler i høj grad om fokus på
begreberne globalisering, kultur og kulturmødet.
Forældrebetaling:
Lav takst: 160 kr. pr. dag i 2022 (indskoling og mellemtrin)
Høj takst: 220 kr. pr. dag i 2022 (overbygning)
Prisen for lejrskoler og rejser indeksreguleres hvert år
pr. 1. januar.