Karakterer

Biologi i OB

Karakterer fra seneste prøvetermin i sommeren 2018  kan du se her:

Grundskolekarakterer sommeren 2017

Vores elever fortsætter efter endt skolegang på NDF i vidt omfang på forskellige ungdomsuddannelser. Oversigt over elevernes overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser kan du se her