Karakterer

Biologi i OB

Karakterer fra seneste prøvetermin i sommeren 2022 kan du se her:

Prøvekarakterer sommertermin 2022

Vores elever fortsætter efter endt skolegang på NDF i vidt omfang på forskellige ungdomsuddannelser. Oversigt over elevernes overgangsfrekvens til ungdomsuddannelser kan du se her