Skolepenge

Skolepenge

Betaling af skolepenge / pasningsordning
Skolepenge udgør pr. 01.01.2021
- Kr. 1.300 i 11 måneder for 1. barn
- Kr. 1.100 i 11 måneder for 2. barn
- Kr. 900 i 11 måneder for 3. barn
- 4. barn er gratis
- Skolen definerer søskende som børn i samme familie med samme folkeregisteradresse. Søskende skal gå på skolen på samme tid for at oppebære søskenderabat på skolepenge og indmeldelsesgebyr.
- Tidlig skolestart april-juni kr. 1.955 pr. måned
- Udmeldelse. Der er 3 betalingsmåneder til skolen ved udmeldelse, dvs. meldes barnet ud i maj, skal der betales skolepenge for juni, august og september måneder (juli er betalingsfri).

Pasningsordningen koster pr. 01.01.2021
- Kr. 655 i 11 måneder pr. barn
Der er 1 betalingsmåned fra pasningsordningen ved udmeldelse.

Prisen for skole og pasning indeksreguleres hvert år pr. 1. januar.

Indmeldelsesgebyr ved skolestart:
Kr. 1.500 for første barn
Kr. 1.000 for øvrige børn