Bestyrelsens medlemmer og mødekalender

Norddjurs Friskoles fugl

Bestyrelsen består i bestyrelsesåret 2021/2022 af følgende medlemmer:

Nickolai Damgaard, formand, medlem af økonomiudvalget
Berit Henriksen, næstformand, medlem af økonomiudvalget
Daniel Staugaard Lilleris, kasserer, medlem af økonomiudvalget
Helle Lund, medlem af dialogudvalget
Jesper Lund
Bente Jensen
Mie Secher

Bestyrelsens mødekalender for 2021/2022:

Mandag d. 30/8 2021        17.00-20.30      Bestyrelsesmøde

Onsdag den 29/9 2021     17.00–20.30       Personale/bestyrelsesaften

Onsdag d. 13/10 2021       15.00-22.00       Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)

Fredag d. 29/10 2021        16.00-21.00        Bestyrelsesfredag

Onsdag d. 24/11 2021       17.30 -21.30       Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)

Tirsdag d. 1/2 2022            17.00-21.00        Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)

Torsdag d. 3/3 2022           17.00 - 21.30      Bestyrelsesmøde. Revisor deltager og gennemgår regnskabet

Fredag d. 18/3 2022           16.00-17.00       Forberedelsesmøde til generalforsamlingen

Torsdag d. 7/4 2022           17.00–21.00       Generalforsamling

Onsdag d. 11/5 2022         17.00-20.30        Bestyrelsesmøde og konstituering

Tirsdag d. 14/6 2022          17.30 -21.30       Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:30)