Bestyrelsens medlemmer og mødekalender

Norddjurs Friskoles fugl

Bestyrelsen består i bestyrelsesåret 2022/2023 af følgende medlemmer:

Nickolai Damgaard, formand, medlem af økonomiudvalget
Henning Meisler, næstformand, medlem af økonomiudvalget
Daniel Staugaard Lilleris, kasserer, medlem af økonomiudvalget
Helle Lund, medlem af dialogudvalget
Jesper Lund, medlem af udendørsudvalget
Bente Jensen, medlem af udendørsudvalget
Cecilie Hammerum, medlem af sponsorudvalget

Bestyrelsens mødekalender for 2022/2023:

Tirsdag d. 30/8 2022           18.00-21.30     Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)

Onsdag den 26/10 2022     17.00–20.30     Bestyrelsesmøde

Lørdag d. 5/11 2022              09:00-16:00     Bestyrelseslørdag

Onsdag d. 30/11 2022        18:00-21:30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)

Onsdag d. 1/2 2023            18.00-21.30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)

Tirsdag d. 21/2 2023           17.00 - 21.30    Personale/bestyrelsesaften

Mandag den 6/3 2023        17:00-21:30      Bestyrelsesmøde. Revisor deltager og gennemgår regnskabet.

Mandag d. 20/3 2023         17.00-1830       Forberedelsesmøde til generalforsamlingen

Torsdag d. 13/4 2023         17.00–21.00      Generalforsamling

Tirsdag d. 9/5 2023            17.00-20.30       Bestyrelsesmøde og konstituering

Mandag d. 21/6 2023         18:00-21.30      Bestyrelsesmøde (+ økonomiudvalgsmøde kl. 16:30-17:45)